kabary

Kabary ampanambadiana

Mpangataka : Tompokolahy sy Tompokovavy; Sodisodika railovy, rimorimo andiam-boromanga, manitra vonifanja re ny tsioka fa mahatsara vahiny ny eto(lazaina ny anaran’ny toerana ikabariana) ankehitriny. Anio mantsy, ilay andro iray toa zato, ny tapany be noho ny erany, ny silany tsy atakalo ny manontolo. Ekena fa ny fianakaviana avy art amin’ny zatovovavy foana no andrasana amin’ny… read more »

Sidebar