Ankaratsiana

Kabary famangiana marary

Mpamangy : Eny ary tompoko; Manoloana izao tsy fahasalamana mahazo an’i (lazaina ny anaran’ilay olona marary) dia tonga eto izahay mpiara miasa aminy. Tsapanay mantsy fa tanana havia sy havanana isika, ka izay didiana maharary. Ka rehefa tojo tsy fahasalamana toy izao, dia rariny loatra ary hitsiny indrindra raha mamangy. Noho izany ry (lazaina ny anaran’ilay olona marary) dia… read more »

Sidebar