2018 avril

Fiarabana vita Batisa na Batemy

Mpiarahaba : Ry mpianakain’ny finoana; Mamelaha ahy ianareo hiarahaba ity zaza vita batisa (na Batemy) ity satria Sambatra samy hazo, hono, ny ambiaty fa nahazo to tamin’Andriamanitra ka nataon’ny olona ho famataran-taona; Sambatra samy zava-maniry ny maintsoririnina, fa fahavaratra miara-misalahy amin’ny maro, ririnina tombondahiny ihany; Fa sambatra samy sambatra kosa i (lazaina ny anaran’ilay zaza)… read more »

Sidebar