2018 février

Famangina tera-bao

Mpamangy : Tompokolahy sy Tompokovavy; Hoy ny fitenenana manao hoe: « ny zanaka no voalohan-karena ». Noho izany dia arabaina ianareo mivady, fa nomen’Andriamanitra ny fara. Maroroa taiza, ary enga anie ity zaza ity ho salama lalandava ka hazoto hanompo an’Andriamanitra; ary hanondrotra avo ny voninahitry ny fianakaviana. Manaraka izany, indro rom-patsa kely avy aty aminay tapaka sy… read more »

Sidebar